VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

HVORFOR JUNI BEVÆGELSEN

Tre gode grunde til at du støtter den konstruktive EU-kritik i JuniBevægelsen

» Vi repræsenterer de danskere, som ønsker en kraftig modernisering af EU, men kan se at dansk udmeldelse af EU ikke løser problemerne.

» Vi arbejder aktivt i EU-parlamentet for at sætte mennesker og miljø over hensynet til fri konkurrence på EU’s indre marked.

» De etablerede politiske partier svigter hver gang det handler om EU. De taler uden om, undgår folkeafstemninger og er i øvrigt stort set enige om EU.

Blog med Hanne Dahl
AKTUELT

JuniBevægelsen er nedlagt

Det blev besluttet den 5. september 2009 på et ekstraordinært landsmøde i JuniBevægelsen der startede kl. 12.00 på adressen Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro.

Referat fra mødet:
Foreningens formand Keld Albrechtsen åbnede mødet ved at byde velkommen og henvise til dagsorden for mødet, som lå omdelt og var:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beslutning om opløsning af JuniBevægelsen

Punkt 1
Ved akklamation valgte mødet Keld Albrechtsen som dirigent og Rasmus Paludan som referent.
Dirigenten bemærkede, at landsledelsen den 20. juni 2009 i medfør af vedtægternes § 4, 5. afsnit havde begæret indkaldelse til ekstraordinært landsmøde med henblik på foreningens opløsning. Han bemærkede, at indkaldelsen til landsmødet var udsendt til medlemmerne den 24. juni 2009 med angivelse af dagsorden.
Dirigenten fandt på denne baggrund, at landsmødet var lovligt varslet med de påkrævede 7 uger og dermed beslutningsdygtigt.
Ingen gjorde indsigelse.

Punkt 2
Hanne Dahl motiverede landsledelsens forslag om opløsning af JuniBevægelsen.
Politisk debat blev indledt kl. 12.27.
Protokol over forhandlingerne er optaget som bilag 1.
Ingen udtalte sig imod ledelsens forslag.
Til afvikling af JuniBevægelsen nedsattes et udvalg bestående af Keld Albrechtsen, Hanne Dahl og Gunnar Jørgensen.
Beslutning om opløsning blev sat til afstemning kl. 15.27. Tilstede var 30 stemmeberettigede medlemmer, der senest 2 uger før landsmødet havde meddelt deres deltagelse. For forslaget stemte 24. Imod forslaget stemte 1. Hverken for eller imod forslaget stemte 5.
Dirigenten bemærkede, at vedtægterne kræver 2/3 flertal for opløsning af foreningen og fandt, at afstemningens resultat opfyldte vedtægternes krav herom.
Ingen gjorde indsigelse og dirigenten erklærede beslutning om JuniBevægelsens opløsning vedtaget.
Mødet sluttede kl. 15.31.

Ekstraordinært landsmøde den 5. september

JuniBevægelsens landsledelse har den 20. juni på sit møde i Allingåbro besluttet at indkalde til ekstraordinært landsmøde lørdag den 5. september med dette ene punkt på dagsordenen: Nedlæggelse af JuniBevægelsen.
Landsledelsen konstaterer på sit møde, at JuniBevægelsen på lange strækninger har opnået store resultater. Vores hovedkrav om slankning og demokrati i EU er i dag anerkendt af alle partierne. Og i valgkampen var der nærmest enighed om disse krav, som JuniBevægelsen fra sin dannelse ellers var alene om at fremføre. En epoke er nu slut og ledelsen vil opfordre JuniBevægelsens medlemmer til at kæmpe videre for bevægelsens synspunkter i de øvrige sammenhænge, hvori de indgår.
Landsledelse kunne i øvrigt konstatere, at JuniBevægelsen kan afslutte med et regnskab tæt på balance.
JuniBevægelsens medlemmer er indkaldelse til det ekstraordinære landsmøde.

JuniBevægelsen takker for støtten!

JuniBevægelsens forretningsudvalg vil gerne sige tak til alle medlemmer, aktivister og sympatisører, der på den ene eller den anden måde bidrog til EU-valgkampen 2009. Vi synes selv, at vi indenfor de muligheder og rammer, vi havde, førte en god og saglig valgkamp på et godt og stærkt politisk grundlag. Desværre rakte det ikke, og vi mistede bevægelsens mandat i parlamentet.

JuniBevægelsens landsledelse har den 20. juni på sit møde i Allingåbro besluttet at indkalde til ekstraordinært landsmøde lørdag den 5. september med dette ene punkt på dagsordenen: Nedlæggelse af JuniBevægelsen.

JuniBevægelsen afviser Søvndals angreb

SF’s formand Villy Søvndal har i sin grundlovstale angrebet JuniBevægelsen. Men JuniBevægelsen afviser klart hans angreb, og mener det skyldes panik over EU-uenigheden i hans eget parti.

Villy må da vist panikke nu. Jeg tror det er fordi hans eget parti er splittet på EU-spørgsmålet. Og han ved, at JuniBevægelsen taler til en stor del SF’ere – så nu prøver han at skræmme dem væk,” siger JuniBevægelsens EU-parlamentariker Hanne Dahl

Læs også om JuniBevægelsens afvisning af Søvndals angreb hos Jyllands-Posten, Berlingske Tidende eller på dr.dk.

Jens-Peter Bonde støtter aktivt Hanne Dahl

Fredag den 5. juni midt på dagen – helt præcist kl. 12.30 – går JuniBevægelsens Hanne Dahl med opbakning fra sin forgænger Jens-Peter Bonde på gaden med et kæmpe banner med sloganet: “30 års kamp for åbenhed fortsætter”.

Det foregår ved Hovedbanegården i København, indgangen overfor Tivoli, hvor de begge vil være til stede og uddele flyers.

Læs også Politikens omtale af aktionen.

Aktiver det 4. forbehold? - Hanne Dahls grundlovstale

Hanne Dahl holdt traditionen tro grundlovstale på Vartov i København. I sin tale talte hun bl.a. om hvordan EU udfordrer og undergraver vores velfærdsmodel - og hun kom med et konkret løsningsforslag til problemerne.

I sin tale sagde hun blandt andet:
Det forbehold vi i daglig tale omtaler som det fjerde forbehold, som af mange anses for at være udhulet er først ved at få betydning. Det handler om unionsborgerskabet. Det er på tide at vi får aktiveret det. Jeg vil ikke finde mig i at være reduceret til forbruger. Og jeg vil ikke finde mig i at grundlæggende velfærdsgoder som generation efter generation siden krigen har skabt skal sælges til det laveste bud ved en udliciteringsrunde.  

Side 1 af 16 sider  1 2 3 >  Last »