VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

HVORFOR JUNI BEVÆGELSEN

Tre gode grunde til at du støtter den konstruktive EU-kritik i JuniBevægelsen

» Vi repræsenterer de danskere, som ønsker en kraftig modernisering af EU, men kan se at dansk udmeldelse af EU ikke løser problemerne.

» Vi arbejder aktivt i EU-parlamentet for at sætte mennesker og miljø over hensynet til fri konkurrence på EU’s indre marked.

» De etablerede politiske partier svigter hver gang det handler om EU. De taler uden om, undgår folkeafstemninger og er i øvrigt stort set enige om EU.

Blog med Hanne Dahl
AKTUELT

Tillykke Europa: Traktaten er nu helt død

De irske vælgere har forkastet Lissabon-traktaten ved gårsdagens folkeafstemning.

Plakaten med “Velkommen til 40 millioner polakker i EU”

Der er sagt og skrevet meget om et plakat-udkast med overskriften “Velkommen til 40 millioner polakker i EU”. Sagen stammer tilbage fra folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten i 1998.

JuniBevægelsen kræver garanti for efterlønnen

“Regeringen må sikre, at EU-Kommissionen omgående sletter sin anbefaling til Danmark om at fjerne efterlønnen”, siger Bent Hindrup Andersen.
Den 7. april vedtog EU-Kommissionen et 31-sider forhandlingsoplæg om EU’s beskæftigelsespolitik med konkrete anbefalinger til medlemslandene.
I papiret hedder det, at Danmark bør: “følge en omfattende strategi for aktiv alderdom herunder fjernelsen af resterende incitamenter til førtidspension, navnlig efterlønsordningen”.

Efterløn gøres mere spiselig for EU

Beskæringen af efterlønnen har i højeste grad sammenhæng med EU. Efter beskæringen og omlægningen af efterlønnen, er der et endnu stærkere forsikringspræg.

EU bag indgreb i efterlønnen

Det er en hemmelig skrivelse fra EU-Kommissionen i Bruxelles, som har puffet på indgrebet i den danske efterløn. Vi må ikke nøjes med at betale efterløn til borgere med bopæl i Danmark. Det viser et advarselsbrev mod den danske efterløn, som Ulla Sandbæk fra JuniBevægelsen har offentliggjort i tirsdags.
Kommissionen anklager den danske efterløn for diskrimination. Vi må ikke nøjes med at give efterløn til folk, der bor i Danmark og betaler skat til den danske stat. Med den hemmeligholdte skrivelse har Kommissionen sat tommelskruerne på den danske regering.

Efterlønsreform: EU-tilpasning?

Hvad der før var et velfærdsgode for alle, bliver i et EU-tilpasset system til en halv-privat forsikring. Skal vi blot acceptere den udvikling uden en folkelig debat først, spørger Ulla Sandbæk.

Side 16 af 16 sider « First  <  14 15 16