VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Den aktivistiske domstol

Den aktivistiske domstol

Den europæiske menneskeretsdomstol har tiltaget sig en magt, der går på tværs af de principper, vores demokrati bygger på. Menneskeretsdomstolen udøver sin magt på alle områder af samfundslivet, og domstolens dommere er blevet til politiske overdommere i et system, hvor politik gøres til menneskeret.

Sådan skrev Mads Bryde Andersen, dr. jur. og professor ved Københavns Universitet, i en kronik i Berlingske Tidende den 13. marts 2005. Indlægget blev startskud til en hidsig debat.

Bryde Andersen mente, at definitionen på menneskerettigheder havde udviklet sig derhen at politiske emner, hvor alle synspunkter indgår, forvandles til juridiske spørgsmål, der flyttes væk fra vor egen politiske agenda. Konkret foreslog han, at den lov der har gjort den europæiske menneskerettighedskonvention til en del af dansk ret, bør ophæves.

Det er selvsagt problematisk ud fra et demokratisk perspektiv, når ikke-valgte dommere pludselig går ind og tager politiske beslutninger. Med EU-chartret for grundlæggende rettigheder åbnes der nu også op for, at EU-domstolen kan gå ind og tage beslutninger ud fra de meget vide rammer, som chartret opstiller.

Som Mads Bryde tidligere har udtalt til magasinet Notat (oktober 2007): ”Ved at inkorporere charteret vil domstolene få langt lettere ved at udvikle en praksis baseret på bredt formulerede menneskeretsstandarder”.

Han fortsætter: ”Det er jo ikke praktisk muligt at få en parlamentarisk debat om det rigtige eller forkerte ved den ene eller anden menneskeretsdom, eftersom den jo netop er afgjort på grundlag af de brede traktatbestemmelser hvis generelle sigte man er enig i. Dermed bliver domstolen en ukontrolleret magtfaktor som man bør være betænkelig ved”.

Dermed bliver demokratiet til en vis grad sat ud spillet, når der hverken bliver anledning til debat eller demokratisk kontrol af beslutningerne.

Med det nye charter om grundlæggende rettigheder bevæger EU sig ud på en problematisk kurs. Det har i den forbindelse været anført, at chartret reelt ikke ændrer noget.

Men som Bryde siger: ”… klart er det vel at en domstol der kan dømme direkte på grundlag af en traktatbestemmelse, i almindelighed vil føle sig friere til at gøre det, frem for nu hvor EF-domstolens menneskeretlige praksis har måttet støttes på mere sekundære retskilder”.

Så selvom det påstås, at chartret blot tydeliggør de allerede gældende tilstande, så kan man med rette sættes spørgsmålstegn ved, om det ikke er et stort problem, at domstolen nu får ret til at dømme på baggrund af et traktatfæstet charter.

Man kunne godt forestille sig nogle mere vidtrækkende domme fra en domstol, der i forvejen har ry for at være meget aktivistisk og politisk.

Kommentar til indlæget:

Der er ingen kommentar endnu, vær den første til at skrive din mening!

Skriv din kommentar

Skriv kommentar

Skriv kommentar

Navn:
E-mail:
By:
Hjemmeside:

Skriv din kommentar:

Husk mine personlige oplysninger

Send mig en mail når andre skrive en kommentar

For at få profilbillede på din kommentar skal du oprette en bruger på gravatar.com og skrive din email.