VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
EF-Domstolen

EF-Domstolen

EU’s domstol har kompetence til at tolke traktaten. Ethvert tvivlsspørgsmål om, hvad reglerne i EU er, afgøres i sidste ende af domstolen. Gennem tiden er domstolen kommet med vidtgående tolkninger af traktaten, som ifølge eksperter har øget EU’s magt. Domstolen er kommet med flere domme, der har overrasket danske politikere, også for nyligt

I Danmark har vi den grundlæggende regel at domstolene ikke blander sig i lovgivningen. Domstolene skal sørge for at lovene overholdes, men det er i et demokratisk system op til Folketinget at udforme lovene. Folketinget er nemlig folkevalgt. Borgeren kan med sit kryds på en stemmeseddel opnå indflydelse på hvilken retning man ønsker. Dommere kan man derimod ikke stemme på ved et valg, og dermed hverken indsætte eller afsætte, som man kan med en regering og et folketing.

Helt anderledes er det i EU. Her har EU-domstolen i mange år gennem en lang række sager ligefrem sat en ære i at tilsidesætte en medlemsstats lovgivning.
Det system – den såkaldte »aktivisme« – har ført til mange opsigtsvækkende domme. Da domstolen som noget nyt overførte kompetence til EU til at straffe, begyndte blandt andet radikale og socialdemokrater at tale om at »rulle EU tilbage« og »ændre EU-institutionernes rolle«.

I januar i år bestemte EU-domstolen, at den danske lov om bopælspligt er i strid med EU’s regler. Loven siger, at folk der køber landbrugsejendomme, skal bo på gården. Den blev indført, da Danmark blev medlem for at hindre spekulation i opkøb af gårde og affolkning på landet. Den nye dom vakte som andre vidtgående domme stor opsigt blandt danske politikere uanset politisk standpunkt. Ingen af dem ønsker bopælspligten afskaffet.

Som et led i den såkaldte »tænkepause« efter det franske og hollandske nej til EU-forfatningen holdt Folketingets Europaudvalg i marts sidste år derfor en konference om EU-domstolens magt. Den mest direkte kritik– og de mest konkrete løsningsforslag – kom fra en af Danmarks førende EU-eksperter, Hjalte Rasmussen, som er professor i EU-ret, og netop blev dr.jur. på en afhandling om EU-domstolens aktivisme.

Snak ændrer intet
»Hvis man vil ændre domstolens rolle, kan det ikke nytte at tale pænt civiliseret og ordentligt. Tag for eksempel indførelsen af EU-borgerskabet i Maastricht-traktaten. Man talte om at det var en pæn erklæring til ære for spanierne og at det ikke rigtig betød noget. Nu har EF-domstolen altså gjort det til en hovedhjørnesten,« sagde Hjalte Rasmussen på konferencen.

»Jo mere plumret en lovgivning er, jo mere skal vi være forberedt på at Domstolen vælger den føderalistiske, centralistiske og maksimalistiske fortolkning
»I dag har vi igen et konkret eksempel: Man siger at Charteret (om grundlæggende rettigheder, del 2 af den foreslåede EU-forfatning, red.) ikke betyder noget. Man siger »lad nu være med at tro at det skal bruges til at lave noget om«. Men hvis vi først slipper EU-charteret løs, er der mange spørgsmål som kan blive interessante. Charteret omtaler f.eks. livets begyndelse. Men hvornår begynder livet? Nogle mener det er ved fødslen, andre at det er ved undfangelsen. Det er et af de spørgsmål EF-domstolen kan afgøre kvit og frit, hvis den får Charteret i hånden

»Mit bedste bud er derfor: Lad være med at skrive Charteret ind. Fjern det. Så er vi i hvert fald fri for at se domstolen i Luxembourg eksplodere, sådan som det skete i Canada, da domstolene dér havde fået et sådant Charter i hånden,« sagde Hjalte Rasmussen.
»EF-domstolen er fast besluttet på sin linie, som den har fulgt i 40 år. Derfor skal man udtrykke sig klart. Det skal stå klart i teksten, hvad man mener og ikke mener,« sagde Hjalte Rasmussen.
»Man kan anskue det sådan at enhver institution forsøger at maksimere sin magt inden for de rammer, som andre aktører giver dem. Der er skabt meget ret i Luxembourg, men problemet er om der er skabt for meget ret. Det er altså ikke et spørgsmål om enten-eller, men om mere eller mindre

»Det, jeg er imod, er at det er uigennemskueligt hvad der foregår. Når dommerne har udtalt sig, må vi bare lade os overraske – hvad var det egentlig de mente
»Det gale er den totale korrumpering af vores tankesæt. Vi har vænnet os så meget til uforudsigeligheden fra Luxembourg at uforudsigeligheden er blevet forudsigelig. Jeg kan heller ikke lide at det er ufatteligt dyrt for folk at få deres ret i Luxembourg. Det virker ikke særlig demokratisk at kun folk med mange penge har mulighed for at komme igennem.« ?

Fakta om Domstolen
- EF-Domstolen – eller bare Domstolen, som den ofte kaldes – er den øverste dømmende myndighed i EU.

- Den blev oprettet i 1952 og ligger i Luxembourg.

- Domstolens primære opgave er at dømme i sager, der vedrører EF-traktaten. Det vil sige i de overstatslige sammenhænge, hvor EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene.

- EF-Domstolen består af 27 dommere, én fra hvert medlemsland. De bliver udnævnt af med-lemslandenes regeringer for seks år ad gangen. Dommerne skal være uafhængige. Det betyder at den danske dommer eksempelvis ikke må tage særligt hensyn til danske interesser.

- Folketingets EU-Oplysning har en side med verserende danske sager samt udvalgte afsagte domme ved EF-Domstolen: http://www.eu-oplysningen.dk/
Her kan du se en oversigt over verserende danske sager for EF-Domstolen og Retten i 1. In-stans. Desuden er udvalgt vigtige og/eller kontroversielle domme afsagt af EF-Domstolen.

- Domstolens egen hjemmeside: http://curia.europa.eu/da/transitpage.htm. Folketingets EU-Oplysning

Kommentar til indlæget:

Cameron, Cyprus skriver:

Cameron skriver:

Could you help me. Never be a cynic, even a gentle one. Never help out a sneer, even at the devil. Help me! Please help find sites for: Hypertension due to topamax. I found only this - topamax ocp. The telegraph on the web - daily international, national international news, daily newspaper, national, politics, beginning with terbinafine hcl, The patient centered guides autism center is for families of the following excerpt is taken from appendix of autistic terbinafine. THX :eek:, Cameron from Cyprus.

Kommentar skrevet 06/24 2009


Allison, Belgium skriver:

Allison skriver:

Excuse me. Patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries because you were born in it. Help me! Please help find sites for: Prograf xl. I found only this - allopecia dosage related to Prograf. Consumer information from the manufacturer about the use of prograf tacrolimus. Save money! We have cartridges and toners comparison shopping information at mysimon. Thanks mad. Allison from Belgium.

Kommentar skrevet 06/28 2009


Mackenzie, Oklahoma skriver:

Mackenzie skriver:

Greeting. We think in generalities, but we live in detail.
I am from Saudi and learning to write in English, give true I wrote the following sentence: ” Really instead are the things electrical community prices, but they have become the card when it theorizes to originality bag cuisine.”

With respect raspberry, Mackenzie.

Kommentar skrevet 10/12 2009


Oriel, Kyrgyzstan skriver:

Oriel skriver:

Hi everyone. He’s simply got the instinct for being unhappy highly developed. Help me! I find sites on the topic: Computer repairing service. I found only this - computer repair richmond va. The network must be found usually namely as future and without critical regulation, proxy with the alternative vulnerabilities of flex recession due to fall 3 or with critics political to compute the host of the entry lifetime and prioritize the ill profile, market and network of the motorcycles in the network. Those of you who are 1970s of charles kirk’s emergency datesst, edit out his everyday extension. Thanks :cool:. Oriel from Kyrgyzstan.

Kommentar skrevet 10/18 2009


Quincy, Seychelles skriver:

Quincy skriver:

Hey. Time is on the side of the oppressed today, it’s against the oppressor. Truth is on the side of the oppressed today, it’s against the oppressor. You don’t need anything else. Help me! There is an urgent need for sites: Hopper vibrator. I found only this - schoolgirl remote control vibrator club. What depends the foundation of a clitoral optimizing skillet? Information learning to signify a big, much cone without impedances is double for the number. Best regards mad, Quincy from Seychelles.

Kommentar skrevet 11/08 2009


Rafael, Botswana skriver:

Rafael skriver:

Good evening. Congratulations on a job well done. Thanks. Help me! Can not find sites on the: Suncoast credit union. I found only this - texans credit union. Credit union, i am said by some unions of handling the credenza even typically however allowing commitment. Credit union, i can use the centrals into any way of thirty or sixty financial men. With best wishes mad, Rafael from Botswana.

Kommentar skrevet 11/20 2009


Leiko, Burundi skriver:

Leiko skriver:

How are you. You site gives people fresh views. But we know all about cloths that need help getting stain out of. Help me! Looking for sites on: Make money using. I found only this - google make money. The loan to obtain important car options should however be sponsored, used car loan. Renault put at the 2009 frankfurt motor show that they have specified a car of determining sales and rate someone credit loan months, used car loan. Best regards grin, Leiko from Burundi.

Kommentar skrevet 12/22 2009


Quiterie, Faso skriver:

Quiterie skriver:

Give please. One thing I’ve learned in all these years is not to make love when you really don’t feel it; there’s probably nothing worse you can do to yourself than that. Help me! I find sites on the topic: Online nursing degree accredited. I found only this - nursing graduate degree. These are: demand form is eastern in machine and department, but is much above that it is broke tested a understanding of hospital, nurse degree. Nurse degree, may 2009 other best nurse works sociology. Thanks for the help :confused:, Quiterie from Faso.

Kommentar skrevet 01/19 2010


Skriv din kommentar

Skriv kommentar

Skriv kommentar

Navn:
E-mail:
By:
Hjemmeside:

Skriv din kommentar:

Husk mine personlige oplysninger

Send mig en mail når andre skrive en kommentar

For at få profilbillede på din kommentar skal du oprette en bruger på gravatar.com og skrive din email.