VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Vinsøerne svømmer over

Vinsøerne svømmer over

Europæerne kan godt lide vin. Der bliver drukket meget store mængder vin i Europa. 57 procent af den vin der bliver drukket i hele verden bliver drukket af en EU-borger. Europa er også den verdensdel der producerer mest vin. EU står for mere end 60 procent af verdens samlede vinproduktion.

Europæerne kan godt lide vin. Der bliver drukket meget store mængder vin i Europa. 57 procent af den vin der bliver drukket i hele verden bliver drukket af en EU-borger. Europa er også den verdensdel der producerer mest vin. EU står for mere end 60 procent af verdens samlede vinproduktion.
Hvert år giver EU produktionsstøtte til vindyrkerne i især Frankrig, Italien, Spanien og Portugal. Denne støtte har medført en meget stor overproduktion af vin. Faktisk står man med så meget overskydende vin at EU må til lommen en gang mere – for at komme af med den. Dertil bruger man hvert år 5,5 milliarder kroner på at omdanne vin til industrielt sprit eller brændstof til biler. Sammenlagt gør vinproduktionen et indhug i EU’s kasse på godt og vel 13 milliarder kroner om året.
I EU er man i gang med at reformere landbrugsstøtten – herunder også støtten til vinproduktion. Presset på vinstøtten har været massivt igennem mange år. Kritikken er især gået på at man bruger alt for mange penge på at producere vin af dårlig kvalitet som der ikke er købere til.
Efterhånden er der også flere og flere der kritiserer EU’s vinstøtte, tobaksstøtte, sukkerstøtte og støtte til produktion af fede madvarer ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.
Det svenske Statens Folkhälsoinsti­tutet (svarende til Statens Institut for Folkesundhed) udgav i 2004 en rapport om EU’s landbrugspolitik set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Her hævdes det at EU’s landbrugspolitik svækker folkesundheden, blandt andet ved at støtte produktion af visse fede mælkeprodukter, vin og tobak.
Ifølge rapporten tager EU’s landbrugspolitik ikke hensyn til hjerte- og karsygdomme, cancer, sukkersyge og alkoholrelaterede sygdomme. Tilsammen står disse sygdomme for 41 procent af alle sygdomstilfælde inden for EU.
”Det er helt absurd at vi har en skattefinansieret politik som modarbejder folkesundheden. EU har iværksat et program for folkesundhed som har fået 312 millioner euro (ca. 2,3 milliarder kroner) over fem år. Samtidig får de produkter, vi kritiserer, 3,3 milliarder euro (ca. 24 milliarder kroner) i støtte – hvert år,“ skriver forskningschef Liselotte Schäfer Elinder fra Statens Folkhälsoinstitutet.
Rapporten fra Statens Folkhälsoinstitutet kritiserer altså skarpt EU’s politik på blandt andet vinområdet. I rapporten peges der på at vinproducenterne i samarbejde med forskellige interesseorganisationer inden for alkoholindustrien har haft succes med at lobbye for en lav skat på vin – i flere EU-lande er vin overhovedet ikke beskattet. Alkohol-lobbyen har argumenteret med at den store vinproduktion jo skulle sælges.
”Støtten til vin-producenterne har fået drastiske konsekvenser. Alkoholskaderne står for hele 14 procent af sygdoms-byrden inden for EU, og det er jo vanskeligere at mindske drikkeriet, hvis priserne er lave,“ udtaler Liselotte Schäfer Elinder, som har udarbejdet den nævnte rapport.
For alkoholindustrien medfører støtten til vinbønderne også en mulighed for at øge salget af andre alkoholiske drikke. Ifølge EU’s regler må der ikke være for stor forskel på graden af beskatning af de forskellige alkoholiske drikke. På den måde holdes skatterne på øl og spiritus også nede.
Og eftersom priser og skatter skal være så ens som mulige inden for EU, har nogle EU-lande (som Danmark og Sverige) været tvunget til at sænke afgifter på alkohol – afgifter som ellers havde været statens vigtigste værktøj for at holde alkoholforbruget nede.

Kommentar til indlæget:

Der er ingen kommentar endnu, vær den første til at skrive din mening!

Skriv din kommentar

Skriv kommentar

Skriv kommentar

Navn:
E-mail:
By:
Hjemmeside:

Skriv din kommentar:

Husk mine personlige oplysninger

Send mig en mail når andre skrive en kommentar

For at få profilbillede på din kommentar skal du oprette en bruger på gravatar.com og skrive din email.