VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Bevægelsen

Bevægelsen

JuniBevægelsens blev stiftet den 23. august 1992 efter det danske nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten den 2. juni samme år. Formålet var at fastholde nej’et til Unionsdannelsen. Det lykkedes ikke. Et flertal i Folketinget sendte den samme traktat til om-afstemning året efter – dog med løfter om at holde Danmark uden for unionsudviklingen.

JuniBevægelsen arbejder for at holde fast i disse løfter og for at få unionsudviklingen erstattet af et mere realistisk og holdbart samarbejde i Europa. Det kræver især at vi får indført langt mere åbenhed, nærhed og demokrati i det europæiske samarbejde.

Det er en sag som samler opbakning uafhængigt af de almindelige partiskel, og det er et arbejde som foregår ikke kun i Danmark, men over hele Europa.

Derfor har JuniBevægelsen siden 1994 stillet op med sin liste J og er blevet valgt til EU-parlamentet. Vi påtager os dermed også et parlamentarisk ansvar for også at få åbenhed, nærhed og demokrati ind i den konkrete EU-lovgivning.

Folkeafstemningerne viser at de traditionelle politiske systemer, hvor man kun lytter til ja-sigere, har vist sig ude af stand til at udarbejde en samarbejdsform, det store flertal af europæere kan bakke op om. Forfatningsteksten blev for eksempel udarbejdet af et konvent bestående af 90 % super-centralister. Det er logisk, hvad der kom ud af det.

I kølvandet på de franske og hollandske vælgeres massive nej til EU-forfatningen har nogle foreslået en art salamitaktik, hvor EU-forfatningen blot gennemføres skive for skive, eventuelt uden at nogen rigtig opdager det. Andre mener at forfatningen blot skal forklares bedre.
Men der er ingen vej uden om, hvis vi skal genskabe tilliden til EU: Nej-flertallene må tages alvorligt. EU-forfatningens fald bør være anledning til at nytænke selve den EU-maskine, som har været fundamentet siden 1957. Vi må have en demokratisk ombygning.

EU-forfatningen var i hovedsagen endnu en mængde ukontrolleret overførsel af magt og kompetencer til et EU, som fortsat ikke respekterer almindelige demokratiske principper. Eksempler på dette er sammenblandingen af udøvende, lovgivende og dømmende magt, den enorme magt til ikke-valgte embedsmænd, samt de folkevalgtes birolle.

EU-forfatningen blev imidlertid erstattet af Lissabontraktaten - nærmest identisk med EU-forfatningen. Irland stemte nej - og blev så bare bedt om at stemme een gang til. De få ting der var slettet fra EU-forfatningen som EU-flag, EU-hymne osv. kom ind gennem bagdøren. Super-centralisterne i EU har tydligvis ingenting lært. Derfor er der også i fremtiden brug for JuniBevægelsen og lignende partier og bevægelser i alle EU´s medlemslande.