VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Idégrundlag

Idégrundlag

På JuniBevægelsens landsmøde 24-25 marts 2007 blev dette nye Idegrundlag vedtaget.

Verden har vi ikke kun arvet fra vore forældre, men i endnu højere grad lånt af vore børn. Vi skal levere det lånte videre i bedre stand end vi overtog det.

Fred, frihed, velstand, velfærd, og et bæredygtigt naturgrundlag skal komme alle mennesker til gode.
Danmark skal ikke ses isoleret, men som en del af Europa, og Europa skal ses som en del af Verden. Politiske bestræbelser må derfor udfoldes såvel nationalt, som europæisk og globalt.


JuniBevægelsen

JuniBevægelsen udfylder et tomrum i dansk og europæisk politik, hvor borgerne ellers kun kan vælge mellem klassisk unionsopbygning, føderalisme og rent nationale strategier.

Unionister vil fortsætte centraliseringen, føderalister vil bygge EU som en stat med ét bestemmende parlament, én bestemmende føderal regering etc, mens nationalister ikke i tilstrækkelig grad vil bruge samarbejdet i EU til at regulere grænseoverskridende problemer.

JuniBevægelsen anser disse retninger for uegnede til et demokratisk samarbejde mellem suveræne stater.
Vi er unionsmodstandere, fordi vi er imod udviklingen mod stadig mere union. Vi kommer med et bud på et demokratisk samarbejde i Europa.


Vores vision for Europa

JuniBevægelsen arbejder for folkestyre og frihed, for lighed mellem mennesker uanset køn, race, religion og nationalitet.
JuniBevægelsen vil have gennemført et „Demokratiernes Europa“, styret af vælgere og folkevalgte.

Vi ønsker et Europa som er præget af samarbejde, men over for ethvert forsøg på at centralisere og koncentrere magt i EU´s institutioner, vil JuniBevægelsens svar være et klart nej.
JuniBevægelsen vil fastholde det nej til unionsudviklingen, som flere folkeafstemninger har givet udtryk for.

Målsætninger om en stadig snævrere sammenslutning, om EU-retten, der står over Grundloven, og om beslutninger, der indsnævrer dansk suverænitet uden folkeafstemning, er uforenelige med vores visioner.

Demokrati er ikke kun politiske institutioner og spilleregler, men også indflydelse på både forløbet og resultaterne. Vi forlanger at borgerne har indflydelse på beslutningerne i Europa.
Det er igennem de nationale parlamenter borgerne skal afgøre, hvor magten skal udøves: På det lokale, det nationale, det europæiske eller det globale niveau.
Initiativer til fælles-lovgivning skal alene udgå og styres fra de nationale parlamenter. 

Det europæiske samarbejde skal være mangfoldigt og fleksibelt, så et land frit kan vælge om det vil sige ja eller nej til at deltage i foreslåede samarbejdsformer.
Vi går ind for større frihed for de enkelte lande og folk.


Et slankere og bedre EU

At gennemføre et Demokratiernes Europa kræver ændring af rammerne, som i dag er lukkede, fjerne og udemokratiske.

JuniBevægelsen udarbejder løbende forslag til at forandre EU’s institutioner, og kæmper også i det daglige politiske arbejde for åbenhed, nærhed og demokrati.
Vi arbejder kritisk og konstruktivt for et slankere og bedre EU. Vi tager også del i den politiske proces på områder som vi mener principielt hører hjemme hos de enkelte lande.

Slankere: EU skal skære de dele af politiske områder bort, hvor der ikke kræves bindende lovgivning om grænseoverskridende problemer, eller som hører til i andre internationale forsamlinger end EU, f.eks. menneskerettigheder, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Bedre: EU’s pengeforbrug skal kunne gennemskues og kontrolleres. EU skal bygges på stadig bedre fælles minimumsregler, som tillader at de enkelte lande kan indføre højere standarder f.eks. om miljø og fødevarer uden at det kan dømmes som handelshindringer. Totalharmoniseringer skal ændres til fælles minimumsregler. Naturens bæredygtighed, menneskers og dyrs sundhed skal prioriteres over fri bevægelighed og markedskonkurrence.

Danmark skal gå foran i forandringen af EU, og JuniBevægelsen bidrager aktivt.


Globalt samarbejde

JuniBevægelsen er tilhængere af globalt samarbejde, hvor målet er en mere ligelig fordeling af goderne mellem lande og folk, og hvor udviklingslande gives gunstige vilkår for egen udvikling og hvor mennesket kommer før marked.

De europæiske lande skal være aktive, ydende og konfliktløsende i forhold til globale problemer som miljøødelæggelse, ulighed, sygdom, undertrykkelse, kriminalitet og terrorisme.
Indsatsen skal særligt ske ved at styrke FN og international ret.

Globaliseringen er i for høj grad overladt til transnationale selskaber. Globaliseringen skal i stedet styres ved at styrke fælles institutioner i verden, frem for at udvikle konkurrerende regionale stormagter, der varetager hver deres egne interesser.


Kritik og resultater

JuniBevægelsens vision for Europa er ikke en specielt dansk vision, men kan udtrykkes lige såvel i alle andre europæiske lande. Vi arbejder derfor både på nationalt plan og på europæisk og internationalt plan.

I Danmark er vi en græsrodsbevægelse, som arbejder for at påvirke især partier, interesseorganisationer og medier til at fremme visionen om et Demokratiernes Europa.

I Europa er vi også et europæisk parti med et europapolitisk program for et slankere og bedre EU på alle områder. JuniBevægelsen er en garanti for både kritik og resultater.

Vi stiller op til alle niveauer i EU-systemet, hvor vi kan fremme vores vision. Vi arbejder sammen med ligesindede for at fremme en fælleseuropæisk bestræbelse på at omdanne EU efter dette idégrundlags idéer og visioner.

Vedtaget på JuniBevægelsens landsmøde marts 2007