VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Ind/dem Group

Ind/dem Group

Independence/Democracy Group in the Eouropean Parliament

I Europa-Parlamentet indgår JuniBevægelsen i IND/DEM-gruppen.

IND/DEM-gruppen består af to fløje – én for uafhængighed (Independence) og én for demokrati (Democracy). Det er ikke et traditionelt politisk parti, men en politisk gruppe, som består af mange forskellige politiske holdninger, hvor de sammenhængende punkter er kritikken af manglende åbenhed og demokrati i EU, samt en fælles front imod Lissabon-traktaten.

JuniBevægelsens Hanne Dahl er den ene af to formænd for IND/DEM-gruppen. Positionen som formand for en politisk gruppe i Europa-Parlamentet placerer Hanne Dahl på listen over de politikere i EU som formelt set har mest indflydelse. Hun er som formand bl.a. medlem af Parlamentets formandskonference, hvor Parlamentets arbejde forhandles og tilrettelægges.

Baggrundsmateriale udgivet af Ind/dem gruppen

- Om EU-Parlamentet og dets funktion

- Om det militære samarbejde

- Om ØMU’en og finanskrisen

- Direktivet om patientrettigheder

- Bog om Hanne Dahl’s arbejde i EU-Parlamentet