VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Politik

Politik

JuniBevægelsen repræsenterer de danskere, som ønsker en kraftig modernisering af EU, men kan se at dansk udmeldelse af EU ikke løser problemerne.

JuniBevægelsen har siden sin start defineret sig som europæisk, konstruktiv og kritisk. Vi er aktive i Europa-Parlamentet. Vi arbejder aktivt på at få ændret det vi er uenige i.

JuniBevægelsen går til valg på et meget detaljerede valgprogram. JuniBevægelsen har formuleret et arbejdsprogram for alle politiske områder. Når man nogle gange kan høre JuniBevægelsens politiske modstandere påstå at vi ”bare siger nej til det hele”, siger det meget om debat-niveauet og meget lidt om, hvad JuniBevægelsen står for. JuniBevægelsen tager stilling til det, der stemmes om i EU.

JuniBevægelsen går ikke ind for at melde Danmark ud af EU - men vi mener at samarbejdet skal ændres kraftigt.

JuniBevægelsen ønsker, at EU ville arbejde med færre sager og til gengæld udføre arbejdet med større kvalitet. Mindre og bedre.
Derfor arbejder vi for:

Et nyt og slankt EU.

Med ”et nyt EU” mener vi: At EU’s pengeforbrug skal kunne gennemskues og kontrolleres. EU skal bygges på stadig bedre fælles minimumsregler, som tillader at de enkelte lande kan indføre højere standarder f.eks. om miljø og fødevarer uden at det kan dømmes som handelshindringer. Totalharmoniseringer skal ændres til fælles minimumsregler. Naturens bæredygtighed, menneskers og dyrs sundhed skal prioriteres over fri bevægelighed og markedskonkurrence.

Med ”et slankt EU” mener vi: At EU skal skære de dele af politiske områder bort, hvor der ikke kræves bindende lovgivning om grænseoverskridende problemer, eller som hører til i andre internationale forsamlinger end EU, f.eks. menneskerettigheder, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Brug JuniBevægelsen som dit nødvendige værktøj til et bedre EU.