VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Demokrati

Demokrati

I JuniBevægelsen står demokratiet som noget helt centralt. Vi mener, at beslutningerne så vidt muligt skal tages så tæt på borgerne, som det er hensigtsmæssigt at gøre. Anlæggelsen af en cykelsti giver typisk bedst mening at beslutte på lokalt plan, mens anlæggelsen af en motorvej ofte vil kræve overvejelser på et højere niveau. Det er kernen i vores demokratisyn.Vi er ikke dogmatiske i vores krav om lokaldemokrati; omstændighederne skal være passende. Det er også derfor, vi går ind for at bekæmpe eksempelvis miljøproblemer på EU-niveau, mens vi mener, at andre politikområder kan varetages ganske glimrende på mere lokalt niveau. En af vores helt centrale anker mod det nuværende EU-system er således også, at man fra Bruxelles blander sig i mangt og meget, der kun giver mening på et helt nærdemokratisk plan.

JuniBevægelsen vil have gennemført et „Demokratiernes Europa“, styret af vælgere og folkevalgte.
Vi ønsker et Europa som er præget af samarbejde, men over for ethvert forsøg på at centralisere og koncentrere magt i EU´s institutioner, vil JuniBevægelsens svar være et klart nej.

Demokrati er ikke kun politiske institutioner og spilleregler, men også indflydelse på både forløbet og resultaterne. Vi forlanger, at borgerne har indflydelse på beslutningerne i Europa

At gennemføre et Demokratiernes Europa kræver ændring af rammerne, som i dag er lukkede, fjerne og udemokratiske.

JuniBevægelsen udarbejder løbende forslag til at forandre EU’s institutioner, og kæmper også i det daglige politiske arbejde for åbenhed, nærhed og demokrati.