VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Euroen

Euroen

Nej til Euro - JA tak til stabilitet og valgfrihedStabilitet og indflydelse
Eurotilhængerne siger, at det kun er ved at indføre euro, at vi kan sikre at vi har en stabil og sikker valuta. Samtidig siger de, at vi ved at gå med i euroen får indflydelse.
Sådan forholder det sig dog ikke. Ikke mindst fordi den danske krone allerede er en sikker og stabil valuta. Og det har den faktisk været siden fastkurspolitikken blev fastlagt tilbage i firserne. Det der afgør om en valuta er stabil eller ej, er om økonomien er sund og i balance. Så længe den er det, er vores valuta også stabil og sikker.
Det er da heller ikke sådan, at dansk deltagelse i euroen på magisk vis vil løse den finansielle krise. Ligesom det heller ikke vil skabe flere jobs. Derfor mener JuniBevægelsen at den danske regering hellere skulle koncentrere sig om at få den danske økonomi i gang igen – frem for at prøve at presse euroen igennem. Det kunne man eksempelvis gøre ved at stille forslag i EU’s Ministerråd, om en markant og øget indsats for vedvarende energi og miljø. Det vil gavne både klima og beskæftigelse.
Heller ikke når det gælder „indflydelse“ er sagen helt som mange tilhængere tit siger.
Det er ganske vist rigtigt, at alle eurolande får lov til at sende en repræsentant til den Europæiske Centralbank. Men man har allerede én gang for alle fastlagt den politik der skal føres, og den kan ikke bare ændres. Samtidig må den repræsentant man sender, ikke tage særlige hensyn til de danske forhold. Så når det kommer til stykket, er det faktisk ret svært at få øje på den reelle indflydelse.

Rente-myten

Et andet argument man ofte hører, er at det koster penge ikke at have euro. Ikke mindst skulle det koste mere at låne penge i Danmark nu, end hvis vi havde euro.
Heller ikke dette argument er dog helt rigtigt.
Ganske vist er det rigtigt at den danske rente svinger lidt i forhold til euroen. Det gør den, fordi den danske nationalbank fastsætter renten ud fra hvordan den danske økonomi har det. Derfor er den danske rente tit lidt forskellig fra renten i euroområdet – men det er ikke meget. Nogle gange er den danske rente højere end i euroområdet, mens den andre gange har været lavere. En lidt højere rente gavner i øvrigt dem der sparer op – hvad enten det er på en normal bankkonto eller via eksempelvis en kapitalpension.
For de fleste danskere er det dog en helt anden rente der har betydning: Nemlig den rente man betaler for de lange lån – som eksempelvis boliglånene. Her er det langt vigtigere hvordan det enkelte lands økonomi har det, end hvilken rente den Europæiske Centralbank har fastlagt på en tilfældig dag. Den slags lån fungerer
sådan, at hvis økonomien er i orden er det billigt at låne, mens prisen stiger hvis det hele skranter. Og derfor er det faktisk sådan, at det er dyrere at låne penge i mange af euro-landene, end det er her i Danmark.
Man skal altså ikke hverken lade sig lokke af løfter om indflydelse og øget stabilitet eller lade sig true af rente-myter når man tager stilling til euroen.
I virkeligheden er det nemlig slet ikke det, spørgsmålet handler om.

Baggrundsartikler