VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Klimaplan

Klimaplan

I JuniBevægelsen kæmper vi ikke blot for at bremse den globale opvarmning - vi mener også det er vigtigt at der arbejdes på at få genoprettet den globale økologiske balance.
Vi mener, at klimapolitik må gå længere end blot symptom-behandling. Det er vigtigt at stoppe den globale opvarmning, men det er også vigtigt at komme andre klimaproblemer til livs. Ved at tænke klimaindsatsen bredere, kan vi forhåbentlig også undgå at nye, og hidtil uforudsete, klimaproblemer opstår, ligesom vi forhåbentlig undgår en gentagelse af fortidens fejl.



Som led i dette arbejde har vi i JuniBevægelsen udarbejdet en klimaplan. Det er både en konkret plan, og en slags rettesnor i arbejdet fremover.

For at skabe en global økologisk balance er det essentielt at sikre, at der i alle sammenhænge tages hensyn til miljø og sundhed. Således kan man sikre, at miljøet ikke lider overlast og genoprette den økologiske balance hvor det er nødvendigt. JuniBevægelsen har udarbejdet følgende redskaber, der kan bruges til at håndtere miljøproblemer.
Ret til forbedringer
Lad forureneren betale
Aktiver forsigtighedsprincippet
Begrænsninger og forbud

Men redskaberne gør det ikke alene, klima skal være en integreret del af al politik. Det er afgørende at prioritere hvordan klodens resurser bruges, samt hvad der produceres hvor, hvordan og i hvilket omfang. På et fuldt integreret indre marked, med fri bevægelighed for vare, kapital og arbejdskraft samt med fri etableringsret, er det nødvendigt med fælles EU regulering for at beskytte miljø og sundhed. Det skyldes, at virksomhederne nemt kan flytte produktionen, hvis de mener, at et medlemsland har for stramme regler eller for høje skatter og afgifter. JuniBevægelsen har i klimaplanen særligt fokus landbruget og energisystemet.
Landbrug balance
EU uden giftstoffer
Energisystem baseret på 100% vedvarende energi

Baggrundsartikler
Blog