VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
En Ny Traktat

En Ny Traktat

EU med ny traktat
EU er i krise. En demokratisk krise. I Danmark mente et flertal i Folketinget ikke, at den danske befolkning skulle have lov til at tage stilling til de traktater, som EU har vedtaget. Og det kan man egentlig godt forstå: for både Nice- og Lissabon-traktaten er så dårlige, at de næppe havdeoverlevet en folkelig debat og afstemning.Det må aldrig blive en løsning at afskaffe befolkningens indflydelse. Men derimod at lave
en ny traktat, som er så god, at politikerne tør sende den til folkeafstemning.

JuniBevægelsen foreslår en ny start på samarbejdet i EU. Lad befolkningerne i EU’s 27
medlemslande vælge repræsentanter til en demokratisk forsamling, der kan skabe et nyt
grundlag for et slankere og mindre bureaukratisk EU. Og hold så folkeafstemninger om det i
alle lande på samme tid. Det kan bringe EU ud af krisen – og skabe en tiltrængt bred debat
om, hvad vi vil med EU.

Junibevægelsen vil arbejde for en ny og demokratisk traktat.