VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Ret til lov-forbedring

Ret til lov-forbedring

EU med ret til nationale forbedringer
Når EU laver regler og love skal alle lande følge disse. Og det er fair nok.
Men EU’s nuværende traktat bygger på, at alle lande skal have ensartet lovgivning. og ikke
må gøre forholdene for fx natur og mennesker bedre end det, EU beslutter.JuniBevægelsen foreslår, at det med en ny traktat´bliver omvendt: at EU’s love/regler opfattes som minimumsregler – eller fælles mindsteregler. EU’s vedtagelser skal ikke stå i vejen, hvis Danmark fx gerne vil føre endnu mere for at beskytte miljøet, retten til overenskomster og lige adgang til et gratis sundhedsvæsen. det skal alene de danske politikere afgøre.

JuniBevægelsen vil arbejde for retten til nationale forbedringer.

Blog