VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Indre Marked

Indre Marked

Kernen i EU er det Indre Marked. Det begyndte at fungere fra 1. januar 1993 med det formål at skabe et stort fælles marked for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser mellem alle EU-landene.
JuniBevægelsen vil altid protestere, når EU-lovgivning truer med at gøre markedet vigtigere end mennesker. Det sker desværre ikke så sjældent:Diskussionen om EU’s Indre Marked og dets krav om uhindret bevægelse for varer og tjenesteydelser mellem lande - også hvis det kan have negative konsekvenser - er efterhånden gammel.

Alligevel er den stadig relevant og antager hele tiden nye former.
Det startede med et Indre Marked for varer: Nu kunne varerne frit flyde over grænserne - selv hvis nogle lande havde skrappere regler om eksempelvis tilsætningsstoffer eller kemikalier.

Dernæst kom det Indre Marked for tjenesteydelser; hvor tjenesteydelser uhindret skal kunne flyde over grænserne. Besværlige regler som lokale overenskomster og ‘detaljer’ som gældende arbejdsmiljølovgivning måtte vige. Vige for retten til frit at udføre arbejde i andre EU-lande, mens man stadig i høj grad kun følger reglerne i hjemlandet.

JuniBevægelsen ønsker sikkerhed for kollektive overenskomster, strejkeret, arbejdsmiljø.

For tiden er der et Indre Marked for sygdomme (også kendt som Patient-direktivet) på vej; retten til frit at tjene penge på behandling af patienter. Hvis de vel at mærke er ressourcestærke nok til selv at afsøge ‘markedet’ for behandlinger og har råd til selv at lægge penge ud.

JuniBevægelsen ønsker at sikre alle velfærd på en værdig måde. Vi ønsker et opgør med en markedstænkning, der fremmer alt andet end lighed, velfærd og værdighed.